PUMPA.pl  
polski english          
 
Klient: Chemar S.A. / Modul - Term
Lokalizacja: Kielce, Polska
Opis: Sterowanie, wizualizacja, system archiwizacji procesów dla pieców elektrycznych.
Rok realizacji: 2003 / 2006 / 2009
Projekt: PUMPA / Modul - Term
Sterownik: 10x Lumel RE15 z interfejsem RS485, komputer PC
Wizualizacja: Visual C++
Funkcje systemu wykonane przez nas:
  • projekt elektryczy,
  • szafa sterownicza,
  • cały system wizualizacji,
  • system archiwizacji wykonanych procesów,
  • regulacja temperatury.

Opis:

W 2003 roku firma Chemar S.A. remontowała dwa piece elektryczne służące do ulepszania małych metalowych części przez obróbkę cieplną. Wykładzinę pieca, wraz z remontem mechanicznym wykonała firma Modul - Term. Całą automatykę i sterowanie procesem powierzono naszej firmie.

Piece zostały podzielone na strefy (większy na 4, mniejszy na 3). Naszym zadaniem było kontrolowanie temperatury w każdej strefie, aby odchyłka wartości mierzonej od wartości zadanej nie była większa niż 3 stopnie Celsjusza. Regulację temperatury na poszczególnych strefach realizuje siedem regulatorów LUMEL RE15, połączonych w sieć RS485. Do komunikacji z komputerem centralnym wykorzystano interfejs Modbus ASCII.

Operator, wybiera na komputerze zapamiętany program obróbki, w celu jego wykonania. Komputer centralny poprzez interfejs zapisuje do regulatorów chwilową wartość zadaną temperatury, równocześnie monitorując aktualną. Wszystkie procesy wraz z temperaturami stref i średnia temperaturą są zapisywane w bazie danych PostgreSQL (w środowisku Cygwin). Operator ma możliwość wyszukania dowolnego, wykonywanego procesu, odczytania przebiegu temperatur, czasu rozpoczęcia i zakończenia, opisu wsadu itp.

W 2006 roku został zbudowany trzeci piec, który podzieliliśmy na 3 strefy regulacji oraz dołączyliśmy do istniejącego systemu.

Kolejny, czwarty piec powstał w 2009 roku. Został podzielony również na 3 strefy regulacji oraz dołączony do istniejącego systemu, który został przeniesiony na platformę PostgreSQL dla Windows.

Powrót do strony Referencje
 
  [  O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt ]
  [ Designed by Raijn InterActive. Coded by Pumpa ©2005. ]