PUMPA.pl  
polski english          
 
Dromil
Klient: Dromil
Lokalizacja: Łękawica k/Żywca, Polska
Opis: Sterowanie, wizualizacja, system raportowania wytworni mas bitumicznych.
Rok realizacji: 2007
Projekt: PUMPA
Sterownik: 1x PAC System RX3i
Wizualizacja: InTouch 9.5, Visual C++, Crystal Reports

Opis:

W 2007 roku stworzyliśmy, dla Żywieckiej Spółki Drogowej DROMIL Spółka z o.o. w Łękawicy, system sterowania, raportowania oraz archiwizacji danych wytwórni mas bitumicznych. Wytwórnia wykorzystywana jest do produkcji masy na podstawie zadanej receptury. Do wizualizacji dołączyliśmy również obsługę wagi wraz z możliwością drukowania przepustek.

Sterowanie działaniem wytwórni zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu szybkiego i wydajnego GE Fanuc PACSystems RX3i. Wyposażony został w uniwersalne moduły wejść analogowych ALG600, moduły wejść dyskretnych 24VDC MDL660, pięć modułów wyjść przekaźnikowych MDL940 oraz modul mostków tensometrycznych HE693STG884 do podłączenia trzech wag. Połączony został z komputerem PC przy użyciu sieci ethernet i modułu ETM001.

#1  #2  #3  #4

Do wizualizacji procesu wykorzystaliśmy InTouch 9.5. Składa się ona z:
  • obrazu głównego (rys. 1), na którym można śledzić poszczególne naważenia frakcji, temperatury w trzech strefach, szczegóły aktualnie wykonywanego zlecenia oraz odczyt z wagi, na podstawie którego można wystawić przepustki,
  • okna zarządzania zamówieniami (rys. 2),
  • okna zarządzania recepturami (rys. 3),
  • ekranu raportów, zawierającego kontrolkę Crystal Reports (rys. 4), przy użyciu której można wyświetlić i wydrukować wybrany raport za dowolny okres.
Programowanie procesu realizowane jest przez, sprzężone z bazą Microsoft SQL ekrany zamówień i receptur. Użytkownik tworzy dowolne zamówienia na określoną ilość masy tworzonej wg uprzednio zdefiniowanej receptury.

Powrót do strony Referencje
 
  [  O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt ]
  [ Designed by Raijn InterActive. Coded by Pumpa ©2005. ]