PUMPA.pl  
polski english          
 
WSK
Klient: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A.
Lokalizacja: Rzeszów, Polska
Opis: Modernizacja sterowania, wizualizacja oraz system z bazą danych dla pieca próżniowego Leybold - Heraeus.
Rok realizacji: 2007
Projekt: PUMPA
Sterownik: 1x PAC System RX3i
Wizualizacja: InTouch 9.5, Crystal Reports

Opis:

W 2007 roku wykonaliśmy, dla WSK "PZL-Rzeszów" S.A., modernizację instalacji pieca próżniowego Leybold - Heraeus typu IS30/III-S z 1986 roku. Modernizacja polegała na:
  • przeniesieniu logiki przekaźników do sterownika,
  • automatyzacji procesów,
  • wykonaniu nowego projektu elektrycznego,
  • wymianie pomp próżniowych i dostosowaniu programu do ich obsługi (wymiana pomp wykonana przez WSK),
  • modyfikacji układu hydraulicznego, odpowiedzialnego za przechył tygla,
  • wykonaniu wizualizacji procesu oraz bazodanowego systemu raportowania.
Sterowanie działaniem pieca zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu szybkiego i wydajnego GE Fanuc PACSystems RX3i. Wyposażony został w uniwersalny moduł wejść analogowych ALG600, moduły wejść dyskretnych 24VDC MDL660, moduł szybkich liczników APU300, moduły wyjść dyskretnych MDL754 z ochroną ESCP (Electronic Short-Circuit Protection) oraz moduł wyjść analogowych ALG390. Połączony został z komputerem PC przy użyciu łącza RS485 i konwertera RS232-RS422/485 Korenix JetCon2101i.

Program sterujący został wykonany na podstawie istniejącej logiki zbudowanej na przekaźnikach. Został poszerzony o dodatkowe warunki bezpieczeństwa oraz automatyczną sekwencję zalewania formy. Wykonaliśmy również demontaż istniejącej instalacji oraz wszystkie nowe połączenia elektryczne.

#1  #2  #3  #4

Do wizualizacji procesu wykorzystaliśmy InTouch 9.5. Składa się ona z:
  • ekranu głównego (rys. 1), na którym można śledzić wartości próźni w każdej z komór pieca, temperaturę metalu w tyglu, status pomp oraz zaworów,
  • okna raportu (rys. 2), w którym automatycznie, po każdym zalaniu formy, rejestrowane są parametry wytopu,
  • wykresów wartości historycznych z przebiegu procesu (rys. 3),
  • okna programowania i uczenia profili zalewania (rys. 4).
Modyfikacja układu hydraulicznego polegała na wymianie siłownika w celu skrócenia czasu, potrzebnego na pełny przechył tygla. Jednocześnie ręczne sterowanie przechyłem zostało zastąpione przez rozdzielacz propocjonalny USAB 6, firmy Ponar Wadowice, kontrolowany przez sterownik za pomocą regulowanego wzmacniacza prądu 30RE20.

Programowanie profili przechyłu zrealizowane zostało przez, sprzężoną z bazą Microsoft SQL, kontrolkę ActiveX. Pozwala ona na zarządzanie listą profili, tworzenie nowych, usuwanie i edycję istniejących. Definicja profilu odbywa się poprzez wpisanie żądanych punktów na osi czasu oraz odpowiadających im wartości otwarcia zaworu proporcjonalnego lub skorzystanie z opcji uczenia. Opcja ta pozwala na rejestrację ręcznego zalewania formy i późniejsze odtwarzanie w sekwencji automatycznej.

Stworzyliśmy system generowania raportów produkcyjnych, do którego parametry kolejnych form zapisywane są automatycznie po każdym zalaniu. W przypadku tej realizacji parametrami były: data i godzina zalania, masa formy, temperatura oraz wartość próżni w momencie zalania, szybkość zalania. Możliwe jest również wyświetlenie dowolnego raportu historycznego, zapisanego w bazie, który dodatkowo można eksportować do Microsoft Excel lub PDF.

Powrót do strony Referencje
 
  [  O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt ]
  [ Designed by Raijn InterActive. Coded by Pumpa ©2005. ]