PUMPA.pl  
polski english          
 
Dromil
Klient: Kopalnia Soli "Wieliczka", Instal Kraków, Elektroschubert
Lokalizacja: Wieliczka, Polska
Opis: Sterowanie, wizualizacja węzła iniekcyjnego.
Rok realizacji: 2010
Sterownik: 1x GeFanuc Versamax CPUE05
Wizualizacja: InTouch 10.1

Opis:

Poniższy opis można znaleźć również w Nr 66 Biuletynu Automatyki (4/2010) firmy ASTOR.

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. jest najstarszą funkcjonującą kopalnią soli kamiennej na świecie. "Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych." (fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli "Wieliczka" w dniu 9 września 1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata, źródło: www.kopalnia-pp.pl)

W latach 40-tych i 50-tych minionego stulecia nastąpił znaczny wzrost produkcji. Intensywna eksploatacja rejonów kopalni w pobliżu zabytkowych wyrobisk spowodowała zachwianie równowagi górotworu i znaczne przyspieszenie destrukcji rejonu trasy turystycznej. Na skutek alarmującego stanu części komór rozpoczęto prace zabezpieczające kopalnię, polegające na zasypywaniu starych, zagrażających wyrobisk. Budowa węzła iniekcyjnego ma na celu zwiększenie wydajności zalewania wyrobisk przez zautomatyzowanie procesu wytwarzania mieszaniny spoiwa z cementem w solance. Węzeł został zlokalizowany przy szybie Kościuszko w Wieliczce.

#1

Ogólna budowa i zasada działania węzła
Węzeł przygotowywania mieszanin uszczelniających składa się z:
  • zbiorników magazynowych (zmielony żużel wielkopiecowy, cement i bentonit),
  • układu dozowania solanki,
  • układu dozowania i transportu składników suchych, ze zbiorników,
  • mieszalnika, w którym następuje połączenie składników.
Załadunek zbiorników odbywa się za pomocą transportu pneumatycznego, bezpośrednio z cystern wyposażonych w sprężarki. W zbiornikach umieszczone są czujniki ciągłego pomiaru napełnienia oraz awaryjne czujniki stanu minimalnego i maksymalnego. Odpylanie powietrza transportowego oraz pochodzącego z aeracji odbywa się w filtrach umieszczonych na szczycie każdego ze zbiorników. Okresowe otrzepywanie filtrów następuje automatycznie, w zadanych na wizualizacji interwałach.

#2

Napowietrzone surowce podawane są grawitacyjnie, z lejów zbiorników magazynowych, do dozowników celkowych. Następnie, przez płynnie regulowane za pomocą falowników, podajniki celkowe materiał trafia do systemu wagowego, który odmierza zadaną na podstawie receptury ilość surowca. Z każdej wagi, poprzez transporter ślimakowy, odważone ilości trafiają do mieszalnika, w którym zostają połączone z solanką. Płynna solanka dostarczana jest do węzła przy pomocy zewnętrznej sieci rurociągów, a jej ilość jest odmierzana na podstawie zarejestrowanego przepływu.

Nadzór nad procesem prowadzi sterownik GE VersaMax CPUE05, który jest połączony z komputerem PC poprzez sieć Ethernet. Wizualizację wykonano przy użyciu Wonderware InTouch w wersji 10.1.

Aplikacja pozwala kontrolować pracę poszczególnych napędów np.: podajników celkowych, podajników ślimakowych czy mieszadła pionowego. Prowadzi również rejestrację kluczowych wartości oraz udostępnia ich historię w postaci wykresów.

Korzyści z wybudowania węzła
Dzięki powstaniu węzła iniekcyjnego można było wyeliminować konieczność ręcznego przygotowywania zaczynów uszczelniających w betoniarkach. Automatyczne dozowanie i mieszanie spoiwa znacząco podwyższyło wydajność wykonywania iniekcji do zamykanych komór.

Powrót do strony Referencje
 
  [  O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt ]
  [ Designed by Raijn InterActive. Coded by Pumpa ©2005. ]